За Нас

За нас


Нашите кабинет се намира в сърцето на София.
Тук можете да намерите работно време на всеки един от тях.
За максимално удобство на вас - нашите пациенти ние препоръчваме запазването на час за преглед или извършване на дадена процедура, тъй като живеем в доста забързано ежедневие и се налага да сме организирани до минута, за да можем да изпълним повече задачи в рамките на един ден. Така вие сами ще определите най-удобното за вас време в нашият работен график.
Така ще си спестите досадното чакане по опашки в чакалнята, ще ви спести време и излишни нерви, че някой е дошъл и ви е прередил или се опитва да го направи - както доста често сме виждали да се случва, когато посещаваме своето джипи, например.
Можете да запишете вашият час както за кабинетът ни в ИСУЛ, така и за този в Дженерали.

Проф. д-р Петранка Троянова


Биографични данни

Образование:

 • 1982 г. - Медицина, Медицинска академия, София
 • 2005 г. - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас - магистър по стопанско управление, специалност „Здравен мениджмънт”

Специализации:

 • 1989 г. - „Дерматология и венерология”
 • 1995 г. - „Онкология”
 • 1995 г. - Основен курс по алергология

Регистрация:

 • Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

 • 1983 г. Участъков лекар, селски здравен участък, с. Згалево, окр. Плевенски
 • 1983 - 1986 г. - Редовен асистент, Катедра по дерматология и венерология, Висш медицински институт, Плевен
 • 1986 - 1987 г. - Ординатор, Вътрешни болести, Научно-изследователски институт по белодробни болести, Медицинска академия, София
 • 1987 - 1989 г. - Ординатор, „ Дерматология и венерология”, 28 поликлиника, София
 • 1989 - 2009 г. - Научен сътрудник I - III ст.р Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
 • 2005 - 2007 г. - Старши научен сътрудник II ст., управител на Национален онкологичен медицински център-ЕООД
 • 2007 - 2009 г. - Изпълнителен директор, Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД
 • 2009 г. - Началник ДКБ, УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”
 • Ръководител на два защитени дисертационни труда за присъждане на научна степен „Доктор”
 • Лекции по СДО по онкология

Членство:

 • Специализизран научен съвет по онкология към ВАК
 • Научен съвет на СБАЛО-ЕАД
 • Българско дерматологично дружество
 • Българско онкологично дружество
 • Organisation of European Cancer Institutes
 • International society of skin imaging (ISSI)
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • MEDICHEM
 • Bolkan Union of Oncology (BUON)
 • Асоциация на здравните мениджъри в България

Участие в научни форуми и публикации:

 • Статии в научни списания – 68 (23 в международни списaния)
 • Монографии и учебници – 2
 • Научни проекти – 5 (ръководител на 3 проекта)

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

 • 1999 г. “Особености в разпространението на малигнения меланом на кожата и възможности за усъвършенстване на неговата профилактика и ранна диагностика”

Научни интереси:

 • Медицина
 • Организация на здравеопазването
 • Здравен мениджмънт
 • Дерматология
 • Онкодерматология
 • Дерматоепидемиология; Епидемиология на кожните тумори; Профилактика и ранната диагностика на злокачествените новообразувания на кожата – рискови фактори
 • Химиопрофилактика – фотозащитни препарати, ретиноиди, антиоксиданти и други
 • Диагностика на кожните тумори – нови диагностични методи (имуносцинтиграфия, туморни маркери)
 • Компютърна дерматоскопия, теледерматология
 • Образна диагностика в дерматологията – дерматоскопия, отражателна и флуоресцентна спектроскопия. Автор на първата на български език монография “Дерматоскопия - ръководство за дерматологичната практика”.
 • Онкология
 • Епидемиология на онкологичните заболявания
 • Профилактика и ранна диагностика на онкологичните заболявания
 • Организация на онкологичната помощ
 • Телемедицина
 • Телеонкология, теледерматология
 • Компютърна диагностика

Работно време - кабинет ИСУЛ

 • Понеделник 10:30 - 12:30
 • Вторник 10:30 - 12:30
 • Сряда 10:30 - 12:30
 • Четвъртък 10:30 - 12:30
 • Петък 10:30 - 12:30
 • Събота Почивен ден
 • Неделя Почивен ден

Работно време - кабинет Дженерали

 • Понеделник 16:00 - 18:00
 • Вторник Почивен ден
 • Сряда 16:00 - 18:00
 • Четвъртък Почивен ден
 • Петък 16:00 - 18:00
 • Събота Почивен ден
 • Неделя Почивен ден